VOP - Výroba okrasných tabuliek

+421 38 38 11 184
info@pedro-tuning.sk
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

1. DODACIE LEHOTY
Pokiaľ je tovar na sklade, bude zaslaný do 48 hodín po obdržaní objednávky.Tovar, ktorý nie je na sklade bude zaslaný do 14 až 21 dní od obdržania objednávky, alebo budeme zákazníka kontaktovať.

2. PLATOBNÉ PODMIENKY
A - DOBIERKA
B - HOTOVOSŤ (platí iba pri osobnom odbere)

C - PLATBA NA ÚČET : č.účtu : SK40 7500 0000 0040 1265 4392, pri platbe uvádzajte variabilný symbol číslo objednávky.

3. POŠTOVNÉ A BALNÉ
Tovar Vám bude odoslaný Slovenskou poštou alebo osobne našou firmou. Tovar si môžete vyzdvihnúť aj osobne na predajni ul.Trenčianska cesta 1512/67 v Bánovciach nad Bebravou

Kontakt : 038 38 11 184

Otváracie hodiny : Pondelok - Piatok od 08:00 - 16:00 ( Obedná prestávka od 11:30 do 12:00 ) Sobota - Nedeľa : ZATVORENÉ .

CENY POŠTOVNÉHO A BALNÉHO :
pri celkovej objednávke nad 50,-EUR - ZDARMA
pri celkovej objednávke do 50,-EUR - 5,00EUR
osobný odber ZDARMA Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad.
Sme plátcovia DPH.

4. REKLAMAČNÝ PORIADOK
Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, ktorá je pri tovare ponúkaného v našom internetovom obchode 24 mesiacov, okrem tovaru, ktorý nedosahuje svoju životnosť tejto doby.(napr. žiarovky, ...)
Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné a skryté vady tovaru, ktoré nie sú zlúčiteľné s jeho funkčnosťou, užitočnými a estetickými vlastnosťami. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA VADY VZNIKNUTÉ NEODBORNOU MONTÁŽOU KUPUJÚCEHO.
Pred začatím reklamačného konania je nutné kontaktovať predávajúceho e- mailom na adrese info@pedro-tuning.sk.
Popísať v krátkosti druh závady a priložiť fotodokumentáciu vady na výrobku. Predávajúci rozhodne o ďalšom postupe a pri nutnosti zaslania výrobku späť, postupuje podľa ďalších bodov.
Reklamovaný tovar je nutné doručiť osobne alebo poštou na adresu :
PEDRO SK,s.r.o.
Hollého 1175/26
957 01 Bánovce nad Bebravou.

Reklamačný formulár na stiahnutie : stiahnuť formulár

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie : stiahnuť formulár

K tovaru je potrebné priložiť doklad o zakúpení tovaru, popísať zistené závady pomocou REKLAMAČNÉHO PROTOKOLU a uviesť nárok, ktorý kupujúci v dôsledku závady Uplatňuje.

Kupujúci môže uplatniť nasledujúce nároky :
Dodanie chýbajúceho tovaru alebo výmenu tovaru za nový. V niektorých prípadoch je Možnosť požadovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej čiastky. O reklamácii bude rozhodnuté(t. j. reklamovaný tovar bude prijatý, či odmietnutý k vybaveniu Reklamácie)ihneď po doručení tovaru na uvedenú adresu firmy, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní. Táto doba však nezahŕňa dobu potrebnú pre odborné posúdenie závady, je to za potreby.
-
Alternatívne riešenie sporov:
V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

5. Zákonné vrátenie tovaru
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") má každý kupujúci právo odstúpiť v lehote 14 pracovných dní od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a vrátiť tovar predávajúcemu.

Predávajúci má povinnosť vrátiť kupujúcemu náklady na tovar. V prípade odstúpenia od zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:
výrobok musí byť vrátený v originálnom nepoškodenom stave a obale.
výrobok nesmie preukazovať známky používania.
výrobok musí obsahovať všetky identifikačné znaky (visačky) a všetko príslušenstvo.
zásielka musí obsahovať písomné odstúpenie od zmluvy podpísané kupujúcim.

V prípade splnenia všetkých vyššie uvedených náležitostí bude kupujúcemu vrátená plná kúpna cena do 14 dní od odstúpení od zmluvy. V prípade porušenia alebo nesplnenia niektorých požiadaviek bude kupujúcemu vrátený výrobok na jeho náklady.

V prípade, že sa rozhodnete v tejto lehote vrátiť zakúpený tovar, informujte nás o tom prosím prostredníctvom elektronickej pošty na adrese objednávky@pedro-tuning.sk ešte pred doručením tovaru do našej spoločnosti.

Toto právo sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol osobne prevzatý v predajni.ORGÁN DOZORU
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
Hypertextový odkaz na SOI : www.soi.sk


˙Kliknutím na logo budete presmerovaný
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky